ProAid ble stiftet i 2008, da som ett firma som skulle tilby kurs og produkter innen førstehjelp.
I 2010 fusjonerte vi med ett brannvernsfirma og gikk fra å være ett ANS til ett AS. Etter denne fusjoneringen kunne vi tilby kurs og produkter innen både førstehjelp og brannvern og kontroll og vedlikehold av brannslokkeutstyr.
Vi har etter den tid jobbet målrettet med og kunne tilby flere tjenester innen HMS segmentet og på veien rettet mye av våre tjenester også mot det private markedet.

ProAid kan i dag tilby en rekke kurs innen førstehjelp, brannvern og HMS, kontroll, vedlikehold og service av brannslokkeutstyr, digitalt HMS system og nettbutikk med produkter innen dette segmentet til både bedrifter og privatkunder.

For å kvalitetsikre vårt arbeid stiller vi høye krav til våre kursinstruktører og serviceteknikere.
Våre kursinstruktører er autorisert helsepersonell som jobber innen akuttfunksjoner i det Norske helsevesen og har mange års ambulanseerfaring fra Norges med belastede områder. Basert på tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere har den relevante arbeidserfaringen til våre instruktører gjort kursene mer levende. Med dette mener vi at spørsmål og eksempler underveis ikke alltid kommer fra kursboka, men tatt ut ifra reelle hendelser eller egen erfaring.

Våre serviceteknikere jobber med kontroll og service av brannslokkere og kontroll og vedlikehold av brannslanger. For og opprettholde våre faglige krav har disse blitt kurset innen retningslinjer satt av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Det tilsier at de er kompetent person med grønt sertifikat på kontroll og service av håndholdt slukkeutstyr i henhold til NS3910 og kontroll og service av faste brannslokkesystemer/ brannslanger i henhold til NS-EN 671-3.

ProAid har som prinsipp å enkelt tilby profesjonell hjelp til å trygge dine omgivelser hvor enn det måtte være. 

Med bæreseil.no ønsker vi å tilby informasjon om enkle, trygge, ergonomiske og hygieniske forflytningsverktøy.